Hem | Företaget | Aktuellt | Länkar | Österlenhus |  
Historik
Ledning
Miljöpolicy
Bilder på projekt
Referenser

Miljöpolicy
 >

Ernst Wigrens Målerifirma står för en miljöpolicy där värnandet om gedigen kunskap om material och tradtionella tekniker är grunden för miljötänkandet. Det har visat sig stå för långsiktig hänsyn och respekt för natur och miljö. Moderna material används med försiktighet och endast, som ibland nödvändiga, komplement. Hantverkskunnandet går aldrig att ersätta.
   Samtidigt värnar vi om vår arbetsmiljö. Och här finns ingen ingen motsättning. Vi erbjuder våra anställda en sund arbetsmiljö och kontinuerlig utbildning.
   Både Lars och Jerker Wigren har genomgått Målarmästarnas miljöutbildning för miljöcertifiering.

Vår miljöpolicy:
Vi skall
- Tillsammans med beställare och leverantörer välja material som förskönar, ger lång hållbarhet med liten påverkan på miljön, samt höjer kvaliteten.
- Ge information om vårt miljö- och kvalitetsarbete till anställda, kunder och andra.
- Utbilda vår personal för att skapa engagemang för miljöfrågorna hos våra medarbetare och se till att den totala kompetensen ökar i företaget.
- Följa lagar som gäller för miljöskydd.
- Sträva efter att minska utsläpp av lösningsmedel och hushålla med resurser, vatten och energi.

 

Med vänliga hälsningar

Lars Wigren och Jerker Wigren

 

Box 88
272 22 Simrishamn

Telefon: 0414-123 77
Fax: 0414-122 77

E-post:
info@wigrensmaleri.se

Contact us